AUSTRALSK ROI

Pil ned
Pil ned
Pil ned
Team Y-akse
Vet du ikke hva du skal gjøre?

Få gratis rådgivning

Australsk avkastning

En ROI skal sendes inn av kandidater som ønsker å bli valgt til Victorias dyktige visumnominasjon. Hvis en ROI allerede er sendt inn for 2022-23-programmet, må kandidaten sende inn en annen ROI for å bli valgt for 2023-24-programmet. ROI-ene vil være der i det registrerte systemet til de velges, trekkes tilbake eller når året slutter. Siste innsendingsdato for ROI er 05. mai 2023.

Hvordan gjøres ROI-utvelgelsesprosessen? 

Regjeringen analyserer utvelgelsesprosessen av ROIene basert på flere faktorer som inkluderer informasjon basert på kandidatens uttrykk for interesse (EOI). De primære faktorene som tas i betraktning er som følger:

 • Alder
 • Ferdighetsnivå i engelsk språk
 • Total arbeidserfaring i ditt nominerte eller valgte yrke
 • Utdanningskvalifikasjoner
 • Kompetansenivå i det valgte yrket
 • Ektefelles/partnerens ferdigheter (hvis aktuelt)
 • Lønn (kun for søkere på land)

Avkastningsutvalget vil bli prioritert i henhold til yrkeskategoriene gitt nedenfor:

 • Vitenskap, teknologi, ingeniørfag, matematikk og medisin (STEMM)
 • Helse og sosialtjenester
 • Chefer for kokk, kokk, overnatting og gjestfrihet – i tilfelle de 491 visumene
 • Avansert produksjons-, digital- og innovasjonsøkonomi
 • Småbarns-, ungdoms- og spesialpedagoger

Kan jeg sende inn mer enn én avkastning?    

 • Kun én aktiv ROI kan sendes inn til enhver tid.
 • Det er ikke tillatt å sende inn en bestemt ROI for hver av underklassene. Hvis du ønsker å endre den innsendte ROI, må du trekke tilbake den nåværende ROI og gi inn en ny ROI.
 • Kandidater bosatt utenfor landet kan også bli valgt sammen med søkerne i Victoria for Subclass 190 visum i de kvalifiserte yrkene.
 • Kandidater som bor offshore er også kvalifisert til å søke om underklasse 491 visum sammen med innbyggere i Victoria. Helseyrket er for tiden prioritert av Victoria underklasse 491 visumnominasjoner.

Viktige kvalifiserte yrker

Department of Home Affairs (DHA) opprettholder en liste over yrker. Etter pandemien har alle yrkene som er oppført av DHA blitt kvalifisert for visumsøknad uten behov for å tilegne seg STEM-ferdigheter. Beslutningen ble tatt for å fylle Canadas arbeidsstyrke og mangel på arbeidskraft. 

Listene over kvalifiserte yrker er som følger:

 • Helse 
 • Medisinsk forskning 
 • Life Sciences 
 • Digitalt 
 • Agri-mat 
 • Avansert produksjon
 • Energi, utslippsreduksjon og sirkulær økonomi
 • Kreative næringer 

Tabellen som er gitt er listen over yrkestitler og deres respektive koder.

ANZSCO-kode

ANZSCO-tittel

1325

Forsknings- og utviklingsledere

1332

Ingeniørledere

1342

Ledere i helse- og velferdstjenester

1351

IKT-ledere

2210

Regnskapsførere, revisorer og selskapssekretærer nfd

2211

Regnskapsførere

2212

Revisorer, bedriftssekretærer og bedriftskasserere

2240

Informasjons- og organisasjonsfagfolk nfd

2241

Aktuarer, matematikere og statistikere

2242

Arkivarer, kuratorer og arkivansvarlige

2243

økonomer

2244

Etterretnings- og politikkanalytikere

2245

Landøkonomer og takstmann

2246

bibliotekarer

2247

Ledelses- og organisasjonsanalytikere

2249

Annen informasjon og organisasjonsfagfolk

2252

IKT-selger

2254

Tekniske salgsrepresentanter

2311

Fagfolk innen lufttransport

2321

Arkitekter og landskapsarkitekter

2322

Kartografer og landmålere

2326

Urban og regionale planleggere

2330

Ingeniørfagfolk nfd

2331

Kjemiske og materialingeniører

2332

Anleggsingeniører

2333

Elektriske ingeniører

2334

Elektronikk ingeniører

2335

Industri-, mekanikk- og produksjonsingeniører

2336

Gruveingeniører

2339

Andre ingeniører

2341

Landbruks- og skogbruksforskere

2342

Kjemikere og mat- og vinforskere

2343

Miljøforskere

2344

Geologer og geofysikere

2345

Livsforskere

2346

Medisinske laboratorieforskere

2347

veterinærer

2349

Andre fagpersoner innen natur- og naturvitenskap

2500

Helsepersonell nfd

2510

Helsediagnostikk og -fremmende fagfolk nfd

2511

Kostholdseksperter

2512

Medisinsk bildebehandling fagfolk

2513

Arbeids- og miljøhelsepersonell

2514

Optometrister og ortoptister

2515

farmasøyter

2519

Andre fagfolk innen helsediagnostikk og -promotering

2520

Helseterapeuter nfd

2521

Kiropraktorer og osteopater

2523

Tannleger

2524

Arbeidsterapeuter

2525

fysioterapeuter

2526

Fotpleie

2527

Talefagfolk og audiologer

2530

Leger nfd

2531

Allmennlege

2532

Anestesileger

2533

Internmedisinske spesialister

2534

psykiatere

2535

kirurger

2539

Andre leger

2540

Jordmor- og sykepleierfag nfd

2541

Jordmødre

2542

Sykepleierutdannere og forskere

2543

Sykepleiere ledere

2544

Registrerte sykepleiere

2600

IKT-fagfolk nfd

2610

Forretnings- og systemanalytikere og programmerere nfd

2611

IKT forretnings- og systemanalytikere

2612

Multimediaspesialister og webutviklere

2613

Programvare og applikasjonsprogrammerere

2621

Database- og systemadministratorer og IKT-sikkerhet

2630

IKT Network and Support Professionals nfd

2631

Datanettverk fagfolk

2632

IKT-støtte- og testingeniører

2633

Fagfolk innen telekommunikasjon

2721

rådgivere

2723

psykologer

2724

Sosialfaglige

3110

Landbruks-, medisin- og vitenskapsteknikere nfd

3111

Landbruksteknikere

3112

Medisinske teknikere

3114

Vitenskapsteknikere

3122

Byggtekniske tegnere og teknikere

3123

Elektrotekniske tegnere, teknikere

3124

Elektronikktekniske tegnere, teknikere

3125

Maskintekniske tegnere, teknikere

3126

Sikkerhetsinspektører

3129

Andre bygg- og ingeniørteknikere

3130

IKT- og teleteknikere nfd

3131

IKT-støtteteknikere

3132

Telekommunikasjonstekniske spesialister

3210

Bilelektrikere og mekanikere nfd

3211

Bilelektrikere

3212

Motormekanikk

3230

Maskiningeniørfag Arbeidere nfd

3231

Ingeniører for vedlikehold av fly

3232

Metallmontører og maskinister

3234

Verktøymakere og tekniske mønstermakere

3400

Elektroteknologi og telekommunikasjonsfagarbeidere NFD

3411

Elektrikere

3421

Klima- og kjølemekanikk

3613

Veterinærsykepleiere

3991

Båtbyggere og skipsbyggere

3992

Operatører av kjemikalier, gass, petroleum og kraftverk

3999

Andre teknikere og fagarbeidere

4111

Ambulanse og ambulansepersonell

4112

Tannpleiere, teknikere og terapeuter

4114

Påmeldte og mor håndverkssykepleiere

Typer visum for australsk ROI

Dyktige nominert visum (underklasse 190)

 

Underklasse 190-visumet kan bli kjent som et permanent visum gitt til dyktige migranter. Kandidaten
må motta en viktoriansk nominasjon for å søke om Skilled Nomination Visa.

Kvalifisering for underklasse 190 Visa

Kvalifikasjonskravene for underklasse 190 visum er som følger:

 • Må ha en intensjon om å bo i Victoria
 • Må være under 45 år.
 • Et anstendig nivå i engelsk
 • Ha en ferdighetsvurdering for alle yrker som er oppført i listen over dyktige yrker.
 • En minimumsscore på 65 poeng i den australske poengprøven.

Hvordan søke om Subclass 190 Visa?

Trinn 1: Du må gi din interesseuttrykk (EOI) til myndighetene i Australia via Skill Select.

Trinn 2: Kandidaten vil motta et EOI-nummer fra Skill Select. Som en del av neste trinn må du sende inn ROI (Registrering av interesse) for den viktorianske nominasjonen fra den offisielle portalen.

Trinn 3: Etter å ha mottatt en invitasjon vil du bli bedt om å søke om nominasjon via en portal.

Trinn 4: Etter å ha sendt inn nominasjonssøknaden, må du gi inn visumsøknaden for den valgte visumtypen.

Dokumenter som kreves for underklasse 190 Visa

 • Rapport om ferdighetsvurdering
 • Bevis for engelsk ferdighet
 • Et gyldig pass

Hvis du allerede er ansatt i Victoria, må du også oppgi følgende –

 • Arbeidskontrakt
 • lønnsslipper
 • Stillingsbeskrivelse
 • Erklæring om alderspensjon

Kompetansearbeid Regionalt (foreløpig) visum (underklasse 491)

Underklasse 491-visumet gis til dyktige innvandrere for å søke arbeid, bo og studere i Australia i fem år, som senere kan konverteres til en PR. Kandidaten må motta en viktoriansk nominasjon for å søke om det regionale visumet for dyktig arbeid.

Kvalifisering for underklasse 491 Visa

Kvalifikasjonskravene for underklasse 491 visum er som følger:

 • En valgt registrering av interesse (ROI)
 • Gyldig ferdighetsvurderingsprøve 
 • Du må være bosatt og jobbe i regionale Victoria (for landkandidater)  
 • Vær under alderen av 45
 • Intensjonen om å bo i Victoria
 • Ha kompetanse i engelsk 
 • Ha minimum 65 poeng i poengprøven. 

Hvordan søke om Subclass 491 Visa?

Trinn 1: Du må gi din interesseuttrykk (EOI) til myndighetene i Australia via Skill Select.

Trinn 2: Kandidaten vil motta et EOI-nummer fra Skill Select. Som en del av neste trinn må du sende inn ROI (Registrering av interesse) for den viktorianske nominasjonen fra den offisielle portalen.

Trinn 3: Etter å ha mottatt en invitasjon vil du bli bedt om å søke om nominasjon via portalen.

Trinn 4: Etter å ha sendt inn nominasjonssøknaden, må du gi inn visumsøknaden for den valgte visumtypen.

Dokumenter som kreves for underklasse 491 Visa

Det er forskjellige krav til land- og offshorekandidater, som er listet opp nedenfor -

Søkere på land

 • Passport
 • Engelskspråklig test
 • Ferdighetsvurdering
 • Adresse bevis
 • Bevis for ansettelse
 • lønnsslipper
 • Stillingsbeskrivelse

Offshore-søkere

 • Ferdighetsvurdering
 • Passport
 • Engelskspråklig test
Hvordan kan Y-aksen hjelpe deg?

Y-Axis, verdens beste utenlandske immigrasjonsrådgivning, tilbyr objektive immigrasjonstjenester for hver klient basert på deres interesser og krav. Våre upåklagelige tjenester til Y-Axis inkluderer:

 

SØK NÅ

 

Registrer deg for en gratis ekspertkonsultasjon

Pil ned
Pil ned
Pil ned
Team Y-akse
Vet du ikke hva du skal gjøre?

Få gratis rådgivning

Leter etter inspirasjon

Utforsk hva Global Citizens har å si om Y-Axis for å forme fremtiden deres

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er avkastning?
pil-høyre-fyll
Hva er forskjellen mellom ROI og EOI?
pil-høyre-fyll
Hva er en EOI?
pil-høyre-fyll
Hva er ROI South Australia?
pil-høyre-fyll