Y-Axis brukertilbakemelding

I service- og næringsbransjen er forbrukernes tilbakemeldinger en vesentlig faktor for organisasjonens trivsel. Tilbakemelding kan beskrives som en mening som deles for å formidle en opplevelse som kanskje eller ikke har overgått forventningene i en spesifikk situasjon. Tilbakemeldingens art og form varierer for hver situasjon.

Eventuelle ugunstige tilbakemeldinger vil bli adressert umiddelbart av organisasjonen eller en enkeltperson for å sikre at den blir rettet til det bedre. Gode ​​tilbakemeldinger er oppmuntrende, som et klapp på skulderen, og motiverer oss til å være konsekvent pålitelige og bedre i arbeidet vårt.

Hvis Y-Axis var en persons drøm og pilarene som støttet den var de ansatte, så er det som holdt oss stødig den robuste kundebasen vi har utviklet gjennom årene. Tilliten vi har fått fra kundene våre gjorde grunnlaget vårt sterkere, og en konstruktiv jungeltelegraf-opplevelse ga oss vingene til å sveve høyt.

Vi har fått vår del av ugunstige tilbakemeldinger. Det var vår iherdige innsats for å rette opp alle Y-akse kundens tilbakemelding. Vår intoleranse mot enhver form for uredelig aktivitet bidrar til at vi holder hodet høyt i stolthet.

Arbeidskulturen på Y-Axis er varm. Våre ansatte er oppmerksomme på å yte kvalitetsservice og en rask behandlingstid. Eventuelle tilbakemeldinger vil bli formidlet til den høyere ledelsen på grunn av det enkle hierarkiet i organisasjonen. Kundene rådes til å være ærlige om deres opplevelse. Åpenheten i kommunikasjonen har bare hjulpet oss med å prestere bedre.

Innsatsen fra forskerteamet hjelper oss med å være oppdatert når det gjelder markedsendringer innen utenlandsrelaterte studier, reiser, migrasjon detaljer og så videre. Teamet som har direkte kontakt med kunden er godt informert om de globale endringene. Ingen av kundene får feil informasjon i forhold til noen av henvendelsene. Eventuelle manipulasjoner i noen av dokumentene vil ikke bli oppmuntret for enhver pris. Det har vært en grunn til skuffelse i noen få tilfeller, men vi er fornøyde med at det ikke påvirket noens liv.

Vi oppfordrer deg til å promotere, samarbeide og delta i en arv som Y-Axis skaper for en praktisk prosedyre som hjelper verden med å oppnå alle sine prestasjoner i et fremmed land. Del gjerne hva du likte og ikke likte, da vi har som mål å gi det beste og droppe det som er unødvendig.

"Vi stoler på at du tror på endring, og vi er endringen."

Derfor ber vi deg skrive tilbakemelding om din erfaring med Y-Axis. Din tilbakemelding er verdifull. Tilbakemeldingene hjelper oss å yte vårt beste.

Vi samarbeidet også med Mahesh Babu for Heal-a-Child.